Drukuj
Wpisany przez Tomasz Kasper   
piątek, 27 września 2019 11:59

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

- Bilans

- Rachunek zysków i strat jednostki

- Zestawienie zmian w funduszu jednostki

- Informacja dodatkowa