Ogłoszenie z załącznikami z dnia 25-11-2020r.


Ogłoszenie i SIWZ z dnia 24-11-2020


Ogłoszenie i SIWZ z załącznikami z dnia 09-11-2020

Pytania i odpowiedzi z dnia 12-11-2020

Informacja o danych ogłoszonych podczas otwarcia ofert z dnia 17-11-2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 30-11-2020


Ogłoszenie i SIWZ z dnia 04-11-2020

Zmiana ogłoszenia i SIWZ z dnia 09-11-2020

Odpowiedzi na pytania z dnia 09-11-2020

Informacja o danych ogłoszonych podczas otwarcia ofert z dnia 17-11-2020

Sprostowanie do informacji o danych ogłoszonych podczas otwarcia ofert z dnia 18-11-2020

Unieważnienie postępowania z dnia 24-11-2020


Ogłoszenie z załącznikami


Przetarg – dostawa robotów przemysłowych i pozostałego wyposażenia pracowni szkolnych

Link

Zmiana ogłoszenia z dnia 09-10-2020

Zmiana SIWZ z dnia 09-10-2020

Informacja o danych ogłoszonych podczas otwarcia ofert 22-10-2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 03-11-2020

Informacja o danych ogłoszonych podczas otwarcia ofert (zad. 2) z dnia 17-11-2020


Przetarg – dostawa symulatora spawania (ogłoszenie i siwz z załącznikami)

odpowiedzi  na pytania z dnia 28-08-2020

ZMIANA OGŁOSZENIA I SIWZ z dnia 01-09-2020

INFORMACJA O DANYCH OGŁOSZONYCH PODCZAS OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2020.

PDF


Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2019

PDF


Sprawozdania finansowe za 2019 rok

Zip