Dyrekcja:

mgr Halina Samko

mgr inż. Mirosław Szląskiewicz

mgr Piotr Foryt

Rada Rodziców:

Przewodniczący: Magdalena Kątnik – Kowalska

Z-ca Przewodniczącego: Bogusław Babiarz

Sekretarz: Anna Piechuta

Skarbnik: Zofia Szewczyk

Członek: Anna Sroka

Członek: Monika Ledwożyw

Członek: Joanna Rączka

Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący: Maria Więcław- Bąk

Członek komisji: Elżbieta Markowska

Członek komisji: Elżbieta Kuczek

Samorząd Uczniowski:

Przewodniczący: Aneta Burszta

Z-ca Przewodniczącego: Szymon Kusek

Członek: Bartosz Gąska

Członek: Hubert Brzuszko

Członek: Kacper Grabarz

Członek: Zuzanna Rogowska

Członek: Paulina Sczęch

Członek: Kacper Hawer

Członek: Marcin Sienko

Członek: Mateusz Iskra

Członek: Konrad Szykuła

Skip to content