Ogłoszenie na usługę społeczną w ramach projektu pt: „Uczniowie ZST w Leżajsku na europejskim rynku pracy” o numerze 2020-1-PL01-KA102-078950 w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

Dokumenty do pobrania

Informacja o ilości złożonych ofert z dnia 07.01.2020

Informacja o udzieleniu zamówienia z dnia 07.01.2020


Skip to content