Korekty artykułów

Filtruj:
# Lp. Tytuł Autor Działanie Data
46 DOSTAWA WYPOSAŻENIA PRACOWNI KOMPUTEROWEJ admin Poprawa art. 2017-07-17 08:48:44
47 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursów dla nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych im. admin Poprawa art. 2017-07-17 08:43:22
48 Ogłoszenie dot. przetargu na prowadzenie kursu SEP oraz operatora koparko-ładowarki dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki (ZST) w Leżajsku. admin Poprawa art. 2017-01-05 13:12:30
49 Komunikaty admin Poprawa art. 2017-01-05 13:09:20
50 Zapytanie ofertowe na dostawę samochodu osobowego do nauki jazdy uczniów/nnic z Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Leżajsku (ZST) admin Poprawa art. 2017-01-04 12:24:48
51 Zapytanie ofertowe na dostawę samochodu osobowego do nauki jazdy uczniów/nnic z Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Leżajsku (ZST) admin Poprawa art. 2017-01-04 12:22:52
52 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. kursów zawodowych dla uczniów ZST w Leżajsku zadanie 8, 11. admin Poprawa art. 2016-12-28 19:35:02
53 Przetarg na usługę w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursu SEP oraz koparko-ładowarki dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki (ZST) w Leżajsku admin Poprawa art. 2016-12-23 17:13:02
54 Wyniki naboru na stanowisko koordynatora projektu admin Poprawa art. 2016-12-21 07:49:18
55 Wyniki naboru na z-ce koordynatora/ki projektu admin Poprawa art. 2016-12-21 07:49:13
56 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE zastępcy koordynatora/ki projektu pn. „Dobry start w zawodową przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie IX osi priorytetowej, Dział admin Poprawa art. 2016-12-21 07:49:08
57 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE koordynatora/ki projektu pn. „Dobry start w zawodową przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie IX osi priorytetowej, Działanie 9.4 admin Poprawa art. 2016-12-21 07:48:44
58 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE zastępcy koordynatora/ki projektu pn. „Dobry start w zawodową przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie IX osi priorytetowej, Dział admin Poprawa art. 2016-12-21 07:48:34
59 Ogłoszenie o wyborze oferty na pracownie gastronomiczne. admin Poprawa art. 2016-12-21 07:45:57
60 Ogłoszenie dot. dostawy wyposażenia dwóch pracowni gastronomicznych Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku admin Poprawa art. 2016-12-21 07:45:36