Korekty artykułów

Filtruj:
# Lp. Tytuł Autor Działanie Data
46 Informacja o danych ogłoszonych podczas otwarcia kopert dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia pracowni komputerowej Ogłoszenie nr 49127 - 2017 z dnia 2017-03-22 r. admin Poprawa art. 2017-07-17 08:49:20
47 Unieważnienie dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie kursów dla nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki (ZST) w Leżajsku, Ogłoszenie nr 48954 admin Poprawa art. 2017-07-17 08:49:12
48 Informacja z otwarcia kopert dot. kursów dla nauczycieli admin Poprawa art. 2017-07-17 08:49:05
49 Informacja z otwarcia kopert dot. przetargu na wyposażenie pracowni spajania i cięcia metali admin Poprawa art. 2017-07-17 08:48:51
50 DOSTAWA WYPOSAŻENIA PRACOWNI KOMPUTEROWEJ admin Poprawa art. 2017-07-17 08:48:44
51 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursów dla nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych im. admin Poprawa art. 2017-07-17 08:43:22
52 Ogłoszenie dot. przetargu na prowadzenie kursu SEP oraz operatora koparko-ładowarki dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki (ZST) w Leżajsku. admin Poprawa art. 2017-01-05 13:12:30
53 Komunikaty admin Poprawa art. 2017-01-05 13:09:20
54 Zapytanie ofertowe na dostawę samochodu osobowego do nauki jazdy uczniów/nnic z Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Leżajsku (ZST) admin Poprawa art. 2017-01-04 12:24:48
55 Zapytanie ofertowe na dostawę samochodu osobowego do nauki jazdy uczniów/nnic z Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Leżajsku (ZST) admin Poprawa art. 2017-01-04 12:22:52
56 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. kursów zawodowych dla uczniów ZST w Leżajsku zadanie 8, 11. admin Poprawa art. 2016-12-28 19:35:02
57 Przetarg na usługę w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursu SEP oraz koparko-ładowarki dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki (ZST) w Leżajsku admin Poprawa art. 2016-12-23 17:13:02
58 Wyniki naboru na stanowisko koordynatora projektu admin Poprawa art. 2016-12-21 07:49:18
59 Wyniki naboru na z-ce koordynatora/ki projektu admin Poprawa art. 2016-12-21 07:49:13
60 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE zastępcy koordynatora/ki projektu pn. „Dobry start w zawodową przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie IX osi priorytetowej, Dział admin Poprawa art. 2016-12-21 07:49:08