Korekty artykułów

Filtruj:
# Lp. Tytuł Autor Działanie Data
46 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursów dla nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych im. admin Poprawa art. 2017-11-10 10:48:33
47 INFORMACJA O DANYCH OGŁOSZONYCH PODCZAS OTWARCIA OFERT - SPROSTOWANIE - dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia pracowni obróbki ręcznej metali i pracowni spajania i cię admin Poprawa art. 2017-11-10 10:48:27
48 Informacja dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursów dla nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki (ZST) w Leżajsku, Ogło admin Poprawa art. 2017-11-10 10:48:21
49 Informacja dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie kursów dla nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki (ZST) w Leżajsku, Ogłoszenie nr 48954 - admin Poprawa art. 2017-11-10 10:48:14
50 Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie kursów dla nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki (ZST) w Leżajsku, Ogłoszenie nr 48954 - 2017 z dnia admin Poprawa art. 2017-11-10 10:48:04
51 Informacja dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursów dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki (ZST) w Leża admin Poprawa art. 2017-11-10 10:47:58
52 Informacja -zadanie 1 - dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursów dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki admin Poprawa art. 2017-11-10 10:47:52
53 Unieważanienie dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursów dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki (ZST) w admin Poprawa art. 2017-11-10 10:47:46
54 Infprmacja dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursów dla nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki (ZST) w Leżajsku Ogłos admin Poprawa art. 2017-11-10 10:47:39
55 Unieważenie dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursów dla nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki (ZST) w Leżajsku Ogło admin Poprawa art. 2017-11-10 10:47:33
56 Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia pracownię spajania i cięcia metali, ogłoszenie nr 49064 - 2017 z dnia 2017-03-22 r. admin Poprawa art. 2017-11-10 10:47:27
57 Unieważnienie postępowania na usługę w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursów dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki (ZST) w Leżajsku, Ogłoszenie nr 77328 - 2017 z dnia 2017-04-28 r. – zadanie nr 2 Kurs dla nauczycie admin Poprawa art. 2017-11-10 10:47:21
58 Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia pracownię obróbki ręcznej metali, ogłoszenie nr 49099 - 2017 z dnia 2017-03-22 r. admin Poprawa art. 2017-11-10 10:47:13
59 Przetarg dot. DOSTAWY WYPOSAŻENIA PRACOWNI OBRÓBKI RĘCZNEJ METALI ORAZ PRACOWNI SPAJANIA I CIĘCIA METALI admin Poprawa art. 2017-11-10 10:47:07
60 Przetarg dot.: usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursów dla nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki (ZST) w Leżajsku admin Poprawa art. 2017-11-10 10:47:00