Korekty artykułów

Filtruj:
# Lp. Tytuł Autor Działanie Data
31 Unieważenie dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursów dla nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki (ZST) w Leżajsku Ogło admin Poprawa art. 2017-11-10 10:47:33
32 Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia pracownię spajania i cięcia metali, ogłoszenie nr 49064 - 2017 z dnia 2017-03-22 r. admin Poprawa art. 2017-11-10 10:47:27
33 Unieważnienie postępowania na usługę w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursów dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki (ZST) w Leżajsku, Ogłoszenie nr 77328 - 2017 z dnia 2017-04-28 r. – zadanie nr 2 Kurs dla nauczycie admin Poprawa art. 2017-11-10 10:47:21
34 Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia pracownię obróbki ręcznej metali, ogłoszenie nr 49099 - 2017 z dnia 2017-03-22 r. admin Poprawa art. 2017-11-10 10:47:13
35 Przetarg dot. DOSTAWY WYPOSAŻENIA PRACOWNI OBRÓBKI RĘCZNEJ METALI ORAZ PRACOWNI SPAJANIA I CIĘCIA METALI admin Poprawa art. 2017-11-10 10:47:07
36 Przetarg dot.: usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursów dla nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki (ZST) w Leżajsku admin Poprawa art. 2017-11-10 10:47:00
37 Informacja dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia pracowni obróbki ręcznej metali i pracowni spajania i cięcia metali, Ogłoszenie nr 535818-N-2017 z dnia 2017-06-20 admin Poprawa art. 2017-11-10 10:46:53
38 Przetarg dot. usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursu dla nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki (ZST) w Leżajsku - Pomiary elementów maszyn na współrzędnościowych maszynach pomiarowych WMP admin Poprawa art. 2017-09-13 13:12:28
39 Informacja dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie kursów dla nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki (ZST) w Leżajsku, Ogłoszenie nr 48954 - admin Poprawa art. 2017-07-17 08:50:27
40 Informacja dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia pracowni komputerowej Ogłoszenie nr 49127 - 2017 z dnia 2017-03-22 r. admin Poprawa art. 2017-07-17 08:50:16
41 usługa w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursów dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki (ZST) w Leżajsku admin Poprawa art. 2017-07-17 08:50:06
42 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkoleń i kursów zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół admin Poprawa art. 2017-07-17 08:49:53
43 INFORMACJA O DANYCH OGŁOSZONYCH PODCZAS OTWARCIA OFERT dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursów dla nauczycieli Zespołu Szkół Techniczn admin Poprawa art. 2017-07-17 08:49:43
44 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie kursów dla nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki (ZST admin Poprawa art. 2017-07-17 08:49:35
45 Ogłoszenie dot. usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursów dla nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki (ZST) w Leżajsku admin Poprawa art. 2017-07-17 08:49:28