Korekty artykułów

Filtruj:
# Lp. Tytuł Autor Działanie Data
1 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę frezarki dydaktycznej CNC do pracowni obróbki skrawania w Zespole Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Leżajsku (ZST) admin 2019-12-05 13:43:42
2 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę tokarki dydaktycznej CNC do pracowni obróbki ręcznej metali w Zespole Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Leżajsku (ZST) admin 2019-12-05 13:43:33
3 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę tokarki dydaktycznej CNC do pracowni obróbki ręcznej metali w Zespole Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Leżajsku (ZST) admin 2019-10-09 15:04:52
4 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę frezarki dydaktycznej CNC do pracowni obróbki skrawania w Zespole Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Leżajsku (ZST) admin 2019-10-01 11:26:51
5 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościusz admin 2019-09-26 19:42:18
6 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. kursów dla uczniów ZST admin 2019-09-26 19:42:09
7 Informacja o danych zgłoszonych podczas otwarcia ofert dot. kursów dla ucznió admin 2019-09-26 19:42:03
8 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych dla Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku” admin 2019-09-26 19:41:56
9 Przetarg dot. usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursów dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki (ZST) w Leżajsku. admin 2019-09-26 19:41:50
10 Informacja z otwarcia kopert dot. przetargu na "Sukcesywną dostawę produktów żywnościowych dla ZST w Leżajsku" admin 2019-09-26 19:41:42
11 Przetarg na dostawę artykułów żywnościowych. admin 2019-09-26 19:41:34
12 Zapytnie foertowe dot. kursów dla uczniów admin 2019-09-26 19:41:20
13 Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2017 admin Poprawa art. 2019-02-26 12:05:04
14 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościusz admin Poprawa art. 2019-02-04 08:03:43
15 Prawo wewnętrzne admin Poprawa art. 2019-01-08 10:53:39