Korekty artykułów

Filtruj:
# Lp. Tytuł Autor Działanie Data
1 Prawo wewnętrzne admin 2020-01-02 10:10:24
2 Przetarg dot.: „Sukcesywnej dostawy produktów żywnościowych dla Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku” admin 2019-12-13 15:53:36
3 Przetarg dot.: „Sukcesywnej dostawy produktów żywnościowych dla Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku” admin 2019-12-12 07:31:40
4 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę frezarki dydaktycznej CNC do pracowni obróbki skrawania w Zespole Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Leżajsku (ZST) admin 2019-12-05 13:43:42
5 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę tokarki dydaktycznej CNC do pracowni obróbki ręcznej metali w Zespole Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Leżajsku (ZST) admin 2019-12-05 13:43:33
6 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę tokarki dydaktycznej CNC do pracowni obróbki ręcznej metali w Zespole Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Leżajsku (ZST) admin 2019-10-09 15:04:52
7 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę frezarki dydaktycznej CNC do pracowni obróbki skrawania w Zespole Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Leżajsku (ZST) admin 2019-10-01 11:26:51
8 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościusz admin 2019-09-26 19:42:18
9 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. kursów dla uczniów ZST admin 2019-09-26 19:42:09
10 Informacja o danych zgłoszonych podczas otwarcia ofert dot. kursów dla ucznió admin 2019-09-26 19:42:03
11 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych dla Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku” admin 2019-09-26 19:41:56
12 Przetarg dot. usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursów dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki (ZST) w Leżajsku. admin 2019-09-26 19:41:50
13 Informacja z otwarcia kopert dot. przetargu na "Sukcesywną dostawę produktów żywnościowych dla ZST w Leżajsku" admin 2019-09-26 19:41:42
14 Przetarg na dostawę artykułów żywnościowych. admin 2019-09-26 19:41:34
15 Zapytnie foertowe dot. kursów dla uczniów admin 2019-09-26 19:41:20