Korekty artykułów

Filtruj:
# Lp. Tytuł Autor Działanie Data
1 Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych dla Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku admin Poprawa art. 2017-12-04 13:19:10
2 Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych dla Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku admin Poprawa art. 2017-12-04 13:18:18
3 Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych dla Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku admin Poprawa art. 2017-12-04 13:17:15
4 Przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu marki MERCEDES model Sprinter C212 (rok produkcji 1999) admin Poprawa art. 2017-11-16 10:52:48
5 Informacja dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursów dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki (ZST) w Leża admin Poprawa art. 2017-11-10 10:50:52
6 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursów dla nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych im. admin Poprawa art. 2017-11-10 10:50:39
7 Przetarg dot. usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursu dla nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki (ZST) w Leżajsku - Pomiary elementów maszyn na współrzędnościowych maszynach pomiarowych WMP admin Poprawa art. 2017-11-10 10:50:27
8 Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursów dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki (ZST) w Leżajsku, Ogłos admin Poprawa art. 2017-11-10 10:50:10
9 Unieważnienie dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursów dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki (ZST) w L admin Poprawa art. 2017-11-10 10:49:25
10 INFORMACJA O DANYCH OGŁOSZONYCH PODCZAS OTWARCIA OFERT dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursów dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół admin Poprawa art. 2017-11-10 10:49:20
11 Informacja o wyborze oferty dla zadania 4 dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia pracowni obróbki ręcznej metali i pracowni spajania i cięcia metali admin Poprawa art. 2017-11-10 10:49:15
12 Informacja o wyborze oferty dla zadnaia 2 i 3 dot postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia pracowni obróbki ręcznej metali i pracowni spajania i cięcia metali admin Poprawa art. 2017-11-10 10:49:08
13 Unieważnienie dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia pracowni obróbki ręcznej metali i pracowni spajania i cięcia metali. admin Poprawa art. 2017-11-10 10:49:03
14 Zespół Szkół Technicznych im. T. Kościuszki: Usługa w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursów dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki (ZST) w Leżajsku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi admin Poprawa art. 2017-11-10 10:48:56
15 Zapytanie ofertowe na usługę w zakresie przeprowadzenia kursu zawodowego dla nauczyciela przedmiotów mechanicznych z Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Leżajsku (ZST) admin Poprawa art. 2017-11-10 10:48:50