Korekty artykułów

Filtruj:
# Lp. Tytuł Autor Działanie Data
1 Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2017 admin Poprawa art. 2019-02-26 12:05:04
2 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościusz admin Poprawa art. 2019-02-04 08:03:43
3 Prawo wewnętrzne admin Poprawa art. 2019-01-08 10:53:39
4 Przetarg dot. usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursów dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki (ZST) w Leżajsku. admin Poprawa art. 2019-01-04 22:50:32
5 Przetarg dot. usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursów dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki (ZST) w Leżajsku. admin Poprawa art. 2019-01-04 22:49:54
6 Informacja z otwarcia kopert dot. przetargu na "Sukcesywną dostawę produktów żywnościowych dla ZST w Leżajsku" admin Poprawa art. 2018-12-13 09:24:52
7 Informacja z otwarcia kopert dot. przetargu na "Sukcesywną dostawę produktów żywnościowych dla ZST w Leżajsku" admin Poprawa art. 2018-12-13 09:24:32
8 Informacja z otwarcia kopert dot. przetargu na "Sukcesywną dostawę produktów żywnościowych dla ZST w Leżajsku" admin Poprawa art. 2018-12-13 08:35:16
9 przetarg admin Poprawa art. 2018-12-01 11:53:36
10 Przetarg na dostawę artykułów żywnosciowych admin Poprawa art. 2018-12-01 11:52:54
11 informacja17072018 admin Poprawa art. 2018-11-26 20:34:58
12 Informacja dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Kurs certyfikowanego instalatora systemów fotowoltaicznych, Ogłoszenie nr 582029-N-2018 z dnia 2018-07-02 r. admin Poprawa art. 2018-11-26 20:34:52
13 Przetarg na organizację i przeprowadzenie kursu certyfikowanego instalatora systemów fotowoltaicznych. admin Poprawa art. 2018-11-26 20:34:46
14 zapytanie ofertowe na usługę w zakresie przeprowadzenia kursu certyfikowanego instalatora systemów fotowoltaicznych dla uczniów z Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Leżajsku (ZST) admin Poprawa art. 2018-11-26 20:34:39
15 zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia pracowni obróbki ręcznej metali w Zespole Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Leżajsku (ZST) admin Poprawa art. 2018-11-26 20:34:33