Remont elewacji budynku B


Remont elewacji budynku B


Przetarg na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego


Ogłoszenie na usługę społeczną w ramach projektu pt: „Uczniowie ZST w Leżajsku na europejskim rynku pracy” o numerze 2020-1-PL01-KA102-078950 w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

Dokumenty do pobrania

Informacja o ilości złożonych ofert z dnia 07.01.2020

Informacja o udzieleniu zamówienia z dnia 07.01.2020


Ogłoszenie z załącznikami z dnia 25-11-2020r.


Ogłoszenie i SIWZ z dnia 24-11-2020

Informacja o danych ogłoszonych podczas otwarcia ofert z dnia 02-12-2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zadanie 1,3 i unieważnienie zadania 2 z dnia 10-12-2020


Ogłoszenie i SIWZ z załącznikami z dnia 09-11-2020

Pytania i odpowiedzi z dnia 12-11-2020

Informacja o danych ogłoszonych podczas otwarcia ofert z dnia 17-11-2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 30-11-2020


Ogłoszenie i SIWZ z dnia 04-11-2020

Zmiana ogłoszenia i SIWZ z dnia 09-11-2020

Odpowiedzi na pytania z dnia 09-11-2020

Informacja o danych ogłoszonych podczas otwarcia ofert z dnia 17-11-2020

Sprostowanie do informacji o danych ogłoszonych podczas otwarcia ofert z dnia 18-11-2020

Unieważnienie postępowania z dnia 24-11-2020


Ogłoszenie z załącznikami


Przetarg – dostawa robotów przemysłowych i pozostałego wyposażenia pracowni szkolnych

Link

Zmiana ogłoszenia z dnia 09-10-2020

Zmiana SIWZ z dnia 09-10-2020

Informacja o danych ogłoszonych podczas otwarcia ofert 22-10-2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 03-11-2020

Informacja o danych ogłoszonych podczas otwarcia ofert (zad. 2) z dnia 17-11-2020


Skip to content