Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2020.

PDF